Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
2015 - 2016 AÖL Ders Notları
2015 - 2016 AÖL Ders Notları

Açık Lise
AÖL Almanca Notları
AÖL Fizik
AÖL Biyoloji Dersi
AÖL Coğrafya Dersi
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
AÖL Türk Edebiyatı
Açıklise Ders Notları
Açıklise Kelam Deneme-10

Soru 1 -

A
B
C
D
E

Soru 2 - Aşağıdaki alimlerden hangisi ilk dönem kelam alimlerinden biridir?

Bakıllânî
Hasan el-Basrî
Ebu’l-Muîn en-Nesefî
İmam Haremeyn el-Cüveynî
Hasan el-Muhammed

Soru 3 - Kelam alimleri, âlemi oluşturan bütün varlıklara, sonradan yaratılmış anlamında hangi kavramı kullanmışlardır?

Hâdis
İmkân
Vacip
Âraz
Farz

Soru 4 - Kelam ilminde “Vâcibu’l-Vücûd” kavramı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Allah
Evren
Varlık
İnsan
Canlı

Soru 5 -

A
B
C
D
E

Soru 6 -

A
B
C
D
E

Soru 7 -

A
B
C
D
E

Soru 8 -

A
B
C
D
E

Soru 9 -

A
B
C
D
E

Soru 10 -

A
B
C
D
E

Soru 11 - Allah’ın hiç bir şeye ihtiyaç duymaksızın bizzat var olmasıdır. Ondan başka her şey var olmak için ve varlığını devam ettirebilmek için başka bir varlığa ihtiyaç duyar. Yalnız Allah’ın varlığı kendindendir. Bu bilgiler Allah’ın zatî sıfatlarından hangisini açıklamaktadır?

Beka
Kıdem
Kıyam bi Nefsihi
Mukalafetün li’l-Havadis
Hayat

Soru 12 - Evren, her şeyiyle sonradan meydana gelmiştir. Sonradan meydana gelen herşey yaratılmıştır. O hâlde evren de yaratılmıştır. Bundan hareketle bir var edicinin bulunması aklî bir zorunluluktur. Nitekim Yüce Allah “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar?” (Tur suresi, 35. ayet) buyurarak hiçbir şeyin kendiliğinden meydana gelmediğini vurgulamıştır. Yukarıda anlatılan Kelamî delil hangisidir?

Gaye ve Nizam
Temanu
İmkân
Hudûs
Gazalî

Soru 13 - Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Basar” sıfatının anlamını ifade eder?

Allahın her şeyi işitmesidir
Allahın her şeyi görmesidir.
Allahın varlığının başlangıcının olmamasıdır
Allahın varlığının sonunun olmamasıdır.
Allahın merhametli oldugunu

Soru 14 -

A
B
C
D
E

Soru 15 - • “Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” sloganıyla ortaya çıkmıştır. • Amel ve imanın ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu nedenle büyük günah işleyenlerin kafir olacağını savunur. Verilen bu bilgiler hangi itikadî mezhebe aittir?

Haricîlik
Mürcie
Mutezile
Şia
Tevella

Soru 16 -

A
B
C
D
E

Soru 17 - “el-Mustasfa” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

Maturidî
Cüveynî
Gazalî
Eş’arî
Musahib

Soru 18 - Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebinin kollarındandır?

Eşariyye B) İmamiyye C) İbadiyye D) Mürcie
İmamiyye
İbadiyye
Mürcie
emanu
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.