Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
2015 - 2016 AÖL Ders Notları
2015 - 2016 AÖL Ders Notları

Açık Lise
AÖL Almanca Notları
AÖL Fizik
AÖL Biyoloji Dersi
AÖL Coğrafya Dersi
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
AÖL Türk Edebiyatı
Açıklise Ders Notları
Açıklise Seçmeli Dil ve Anlatım Deneme-14

Soru 1 - Aşağıdakilerden hangisi birinci kişili anlatımla yazılmıştır?

O, bunların hepsini biliyordu.
Kitaplığımı düzenlerken kimliğimi buldum.
Esma bu hesaptan bir şey anlamadı, sustu.
Yavaş yavaş yürüyerek bahçeyi geçti.
Ayşe beni çok üzdü.

Soru 2 - Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir?

Yardımına ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı
Süslü püslü şeylerden çok, sade giysiler aldı.
İnce zekâlı bir kimse gibi konuşuyordu.
Mesele soğukkanlılıkla etraflıca tartışıldı.
Çok yardımsever biriydi.

Soru 3 - “Yapmamalı mıydım?” cümlesindeki “-malı” ekinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru eki
Gereklilik eki
Olumsuzluk eki
Belirli geçmiş zaman ek
Olumluluk eki

Soru 4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?

İyi insan lafının üstüne gelir
İyi dileklerle bizi uğurladılar
İyi adam yüzünden belli oluyor.
Ceket onun üstünde daha iyi durdu.
Kalbim temiz bir insandı.

Soru 5 - Aşağıdakilerin hangisinde addan ad yapan bir ek vardır?

Doğa
Tuzlu
İçecek
Bölge
Hayat

Soru 6 - Aşağıdakilerin hangisinde fiilin anlamını nicelik (miktar) bakımından tamamlayan bir sözcük kullanılmıştır?

Kapıcı söylene söylene içeri girdi.
Bulutlar bize küserse nehirler kurur.
Ben fotoğraf çekmeyi çok severim.
Bekir boş, yorgun, kimsesiz bakakaldı.
Ben kitap okumayı çok seviyorum.

Soru 7 -

A
B
C
D
E

Soru 8 - Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?

Bölük
Kitap
Dostluk
Bahçe
Elma

Soru 9 - Aşağıdakilerin hangisinde eylem işteştir?

Arkadaşımla tam iki saat görüştüm.
Müdür, mektupları sekretere yazdırdı.
Tayfunun hastalanmasına çok üzüldüm.
Yardımseverliğinden dolayı herkes tarafından sevilirdi.
Alinin annesi çok hastaydı.

Soru 10 - “Tutmak” fiilinin gelecek zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Tutsaydı.
Tutacaktı.
Tutmuştu.
Tutuyordu
Tuttu.

Soru 11 - “Bana göre bu kitap çok ilginç.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Edat B) Sıfat C) Bağlaç D) İsim
Sıfat
Bağlaç
İsim
Özne

Soru 12 - Konya’nın kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğunuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk sultanlarının şehrinde bulursunuz. Bu paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretici
Öyküleyici
Kanıtlayıcı
Betimleyici
Doğrulayıcı

Soru 13 -

A
B
C
D
E

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi çağdaş destandır?

İlahi Komedya
Roland Türküsü
Yitirilmiş Cennet
Üç Şehitler Destanı
Kayıp şehir

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın üç unsurundan biri değildir?

Olay
Kişiler
Ana fikir
Yer ve zaman
Şahıslar

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatım için söylenemez?

Kahramanlık temasını işler.
Akıldan çok hislere dayanır
Duyguların dilidir.
Kişiseldir.
Özeldir.

Soru 17 - Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Mesnevi” adlı eserinin anlatım biçimi hangisidir?

Destansı
Epik
Lirik
Öğretici
Eğitici

Soru 18 - Türk edebiyatında öğretici eserlerin ilk örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür?

Oğuz metinlerinde
Uygur metinlerinde
Göktürk metinlerinde
Osmanlı metinlerinde
Hun metinlernde

Soru 19 - (1) İşkence yaptıkça bana gülerdi. (2) Bunda yalan yoktur herkes de gördü. (3) Bir çekirdek verdim dört bostan verdi. (4) Benim sadık yârim kara topraktır. (Âşık Veysel) Numaralandırılmış dizelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmıştır?

1
2
3
4
5

Soru 20 - “İlyada” ve “Odysseia” destanları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

Yunan
Sümer
Hitit
Asur
Hun
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.