Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
2015 - 2016 AÖL Ders Notları
2015 - 2016 AÖL Ders Notları

Açık Lise
AÖL Almanca Notları
AÖL Fizik
AÖL Biyoloji Dersi
AÖL Coğrafya Dersi
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
AÖL Türk Edebiyatı
Açıklise Ders Notları
Açıklise Seçmeli Dil ve Anlatım Deneme-18

Soru 1 - Art arda gelen mısralar içinde birbirine benzeyen seslerin sık ve ahenk sağlayacak güzellikte kullanılmasına ne ad verilir?

Ses
Aliterasyon
Kafiye
Cinas
Ses

Soru 2 - Türk edebiyatında ilk makalenin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

Şinasi
Namık Kemal
Fatih Rıfkı Atay
Ali Naci Karacan
Sait Faik Abasıyanık

Soru 3 - Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

Toplantı özetleri
Bilimsel makale
Konferans raporları
Gezi yazısı
Hikaye

Soru 4 -

A
B
C
D
E

Soru 5 - • Temel ögesi düşüncedir. • İleri sürülen görüş, yazının girişinde ortaya konur. • Bilimsel anlatım ağır basar. • Üslup yönünden III. tekil kişili anlatım tercih edilir. Özellikleri verilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?

Konferans
Deneme
Eleştiri
Makale
Masal

Soru 6 - Bilim, teknik, sanat, doğa vb. konulardan birisi hakkında bilgi vermek; denemeleri, gözlemleri açıklamak için yapılan konuşma türüdür. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Forum
Konferans
Münazara
Sempozyum
Hikaye

Soru 7 - Doğa güzelliklerini, kır ve çoban yaşayışını dile getiren şiir türüne ne ad verilir?

Pastoral şiir
Lirik şiir
Didaktik şiir
Epik şiir
Anonim şiir

Soru 8 - Bir gül bu karanlıklarda Sükûta kendini mercan Bir kadeh gibi sunmada Zamanın aralığından (Ahmet Hamdi Tanpınar) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

II ve IV. dizelerde “an” sesleri tam kafiye olarak kullanılmıştır
8li hece ölçüsü kullanılmıştır
Epik şiir türünde yazılmıştır
Nazım birimi dörtlüktür
Anonim şiir türünde yazılmıştır

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planı içinde yer almaz?

Yapılış nedeni
Sorulacak sorular
Konuşmaların yayımlanması
Konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatılması
Çıkacak testler

Soru 10 -

A
B
C
D
E

Soru 11 - “Bir nesneyi, bir olayı veya düşünceyi göründüğünden aşırı büyük veya küçük göstermek sanatına ... denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

mübalağa
mecazımürsel
intak
kinaye
Panel

Soru 12 - Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce (Orhan Veli Kanık) Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

Ölüm
Tabiat
Aşk
Kahramanlık
Sevgi

Soru 13 -

A
B
C
D
E

Soru 14 -

A
B
C
D
E

Soru 15 - Konuşulanların tutanakla tespit edilmesinin zorunlu olduğu toplantı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Panel
Sempozyum
Forum
Münazara
Koşma

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri değildir?

Kafiye
Tema
Cinas
Aliterasyon
Mâni

Soru 17 - Aşağıdaki toplantı türlerinin hangisinde, toplantıdaki tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyu ile paylaşılır?

Münazara
Açık oturum
Konferans
Sempozyum
Toplantı

Soru 18 - “Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?” konusunun tartışılabileceği en uygun toplantı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Sempozyum
Açık oturum
Münazara
Konferans
Panel

Soru 19 - Bir gün meşe dedi ki kamışa: - Tabiattan şikâyet etmekte hakkımız var. (La Fontaine) Bu dizelerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

İntak
Cinas
Hüsn-i Tâlil
Mecaz-ı Mürsel
Teşhis
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.