Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
2015 - 2016 AÖL Ders Notları
2015 - 2016 AÖL Ders Notları

Açık Lise
AÖL Almanca Notları
AÖL Fizik
AÖL Biyoloji Dersi
AÖL Coğrafya Dersi
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
AÖL Türk Edebiyatı
Açıklise Ders Notları
Açıklise Seçmeli Türk Edebiyatı Deneme-16

Soru 1 - Âşık edebiyatı ürünlerinin 16. yy.dan itibaren yazıldığı defterlere ne ad verilir?

Kavuştak
Cönk
Bağlama
Cinas
Yüklem

Soru 2 -

A
B
C
D
E

Soru 3 - Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

Girizgâh
Bendiye
Tegazzül
Nesib
Koşma

Soru 4 - Ahmet Yesevî tarafından 12. yy. da Orta Asya Türkçesiyle yazılmış didaktik eser aşağıdakilerden hangisidir?

Divanü Lügati’t-Türk
Atabetü’l-Hakayık
Divan-ı Hikmet
Kutadgu Bilig
Divan Edebiyatı

Soru 5 - Suya gider al yazması başında İsmi kadın kendi on beş yaşında Dünyayı terk etti pek genç yaşında Dayanmalı Hakk’ın emri böyledir. (Anonim) Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

Güzelleme
Taşlama
Koçaklama
Ağıt
Nasihat

Soru 6 -

A
B
C
D
E

Soru 7 - Kaygusuz Abdal’ın daha çok hikâye etme anlatım biçimini ve benzetmeleri kullanarak tasavvufun temel ilkelerini açıkladığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

Cihannüma
Tazarrüname
Dilgüşa
Menakıbname
Fahriye

Soru 8 - “Bahar Kasidesi” aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

Nefî
Bakî
Ahmedî
Nedim
Dilgüşa

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazım şeklini kullanan şairlerden biri değildir?

Nedim
Enderunlu Vasıf
Yusuf Has Hacip
Yahya Kemal Beyatlı
Yunus Emre

Soru 10 - Mutasavvıf ve şairdir. Irk, din ayrımı gözetmeden bütün insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. Tanrı, aşk, dünya ve tasavvuf hakkındaki görüşlerini “Mesnevî” isimli eserinde dile getirmiş olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

Yunus Emre
Ahmet Yesevî
Hersekli Ârif Hikmet
Mevlâna Celâleddin-i Rumî
Halid Ziya Uşaklıgil

Soru 11 -

A
B
C
D
E

Soru 12 - Kurtulamam üç nesnenin elinden Biri firkat biri gurbet biri aşk Üçü bilmez birbirinin dilinden Biri firkat biri gurbet biri aşk (Gevheri) Bu şiirin durak ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

4+4=8
7+7=14
6+5=11
4+4+3=11
5+5=10

Soru 13 - Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda yazılan ilk tezkiredir?

Heşt-Behişt
Adab-ı Zurafa
Rıza Tezkiresi
Kınalızade Tezkiresi
Araba Sevdası

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi eski edebiyatımızda romanın yerini tutan kahramanlık hikâyelerinden biri değildir?

Harname
Saltukname
Müslimname
Danışmendname
Neylimname

Soru 15 - 13. yy.da Anadolu’nun fethedilerek İslamlaştırıldığı dönemde yapılan kahramanlıkları anlatan 7000 beyitlik destan, aşağıdakilerden hangisidir?

Manas
Battalname
Kıssa-i Yusuf
Behcetü’l Hadayik
Ahmet Yesevî

Soru 16 - Kasidede şairin kendini övdüğü bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?

Dua
Teşbib
Fahriye
Medhiye
Tazarrüname

Soru 17 - Kalbim yine üzgün seni andım da derinden; Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kıvrılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! (Yahya Kemal Beyatlı) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

Özlem
Pişmanlık
Endişe
Ölüm
Sevinç

Soru 18 -

A
B
C
D
E

Soru 19 - Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

Mâni, türkü, ninni
İlahi, nefes, şathiye
Koşma, semai, varsağı
Gazel, kaside, müstezat
Gazel, kaside,şathiye

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi değildir?

Şiir ölçüsü aruzdur.
Nazım birimi genellikle dörtlüktür
Tasavvufi ve dünyevi aşk işlenir.
Konu birliği beyitte yoğunlaşmıştır.
Şiir ölçüsü hecedir.
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.