Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL MEB Öğrenci Girişi
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Engelli Öğrencilerimiz İçin Eğitim
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
AÖL Askerlik Tecil İşlemleri
2015 - 2016 AÖL Ders Notları
2015 - 2016 AÖL Ders Notları

Açık Lise
AÖL Almanca Notları
AÖL Fizik
AÖL Biyoloji Dersi
AÖL Coğrafya Dersi
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
AÖL Türk Edebiyatı
Açıklise Ders Notları
Açıklise Temel Dini Bilgiler Deneme-10

Soru 1 - • İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir. • Kast sisteminin reddi ve puta tapıcılığın faydasızlığı prensipleri üzerine kurulmuştur. • Maya, Nirvana ve tenasüh fikri kabul görmüştür. Yukarıda hakkında bilgi verilen din hangisidir?

Caynizm
Sihizm
Budizm
Şintoizm
Lintoizm

Soru 2 - Reenkarnasyon (ruh göçü) aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir inançtır?

Şintoizm
Taoizm
Hinduizm
Şamanizm
Yamanizm

Soru 3 - Günümüzde en çok mensubu bulunan ilahi din aşağıdakilerden hangisidir?

Zerdüştlük
Şintoizm
Hristiyanlık
İslamiyet
Hinduizm

Soru 4 - Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

571 yılında doğmuştur.
632 yılında vefat etmiştir
610 yılında peygamber olmuştur
620 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
Fiilen 40 yaşında peygamberlik gelmiştir.

Soru 5 - Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarının isimlerinden değildir?

İsmail
İbrahim
Kasım
Abdullah
tayyip

Soru 6 - Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Allah’ın izni olmadan insana görünmezler.
İnsanlar gibi zamanla yaşlanırlar
Erkek ve dişilikleri vardır
Ateşten yaratılmışlardır
Günah işlerler.

Soru 7 - “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti...” (Enbiyâ suresi, 22. ayet) Bu ayet Allah’ın hangi sıfatına kanıt oluşturur?

Vücut
Kıdem
Beka
Vahdaniyet
muhalefetün lil havadis

Soru 8 - Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatlarından biri değildir?

İlim
Beka
Semi
Kudret
Kelam

Soru 9 - İslama göre kutsal kitaplar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Zebur, günümüzde Tevratın içinde mezmurlar adı ile yer alır.
On emir Hz. Musaya Sina Dağı’nda verilmiştir.
Hz. İsa kendisine vahyolunan İncili havarilere yazdırmıştır.
Hz. Muhammed kendine vahyolunan Kuran ayetlerini görevlendirdiği yazıcı katiplere yazdırmıştır.
kuranı kerim son kitaptır.

Soru 10 - Allahın ezelde belirlediği şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Kader
Kaza
İrade
Kudret
Beka

Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi gusul (boy abdesti)nin şartlarından (farzlarından) biri değildir?

Niyet etmek
Ağza su vermek
Burna su vermek
Bütün vücudu yıkamak
Ayakları mesh etmek

Soru 12 - Abdest alınırken başı mesh etmeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Ağza-burna su çekilir.
Ense mesh edilir.
Kollar yıkanır.
Yüz yıkanır
Hepsi

Soru 13 -

A
B
C
D
E

Soru 14 -

A
B
C
D
E

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

Ağza ve burna su çekerek yıkamak
Başın dörtte birini meshetmek
Elleri dirseklere kadar yıkamak
Yüzü yıkamak
Hepsi

Soru 16 -

A
B
C
D
E

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?

Borçlulara
Fakir kardeşe
Cami derneklerine
Kalbi İslama ısındırılacak olanlara
Üvey kardeşe

Soru 18 -

A
B
C
D
E

Soru 19 - Hac ibadeti yapılırken aşağıdaki mekânların hangisinde “sa’y” yapılır?

Müzdelifede
Safa-Mervede
Minada
Arafatta
Makamı ibrahimde

Soru 20 - Hac ibadetini yapanların şeytan taşladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

Arafat
Cebel-i Rahme
Müzdelife
Mina
Safa-merve
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.